Huisarts vult formulieren Defensie niet in

Huisartsen krijgen soms de vraag van een patiënt om voor hen een formulier in te vullen dat wordt gebruikt vanuit het ministerie van Defensie,. Bijvoorbeeldvoor personen die gaan deelnemen aan een fittest of die zich willen voorbereiden op een sollicitatie bij Defensie.Een huisarts heeft geen rol bij het afgeven van dergelijke verklaringen. Indien iemand zich bij de huisarts meldt met een dergelijk formulier, dan kan worden gezegd dat de huisarts daar geen verklaring over aflegt en dat de kandidaat het formulier zelf kan invullen. De huisarts hoeft dit formulier dus niet te ondertekenen en hierover te verklaren.

Indien één van de (huis)artsen vanuit Defensie aanvullende informatie nodig heeft naar aanleiding van de medische aanstellingskeuring, is het mogelijk dat de huisarts gevraagd wordt om aanvullende feitelijke informatie te geven. In dat geval ontvangt de huisarts een brief van één van de (huis)artsen vanuit Defensie met dit verzoek.

Uitgangspunt afgeven geneeskundige verklaring

Uitgangspunt bij het afgeven van medische informatie zijn de richtlijnen van de KNMG. Hierin staat dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaring afgeeft over zijn eigen patiënt. Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Bijvoorbeeld: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Voor een goede behandeling is een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt essentieel. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer de arts een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat. Dergelijke verklaringen mogen daarom alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze kan met toestemming van de patiënt feitelijke gerichte informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken.