Over [Ont]regel de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt onder leiding van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Fleur Agema werk van het verder verminderen van administratieve regeldruk in de zorg. Met het programma [Ont]Regel de Zorg moet werkplezier in de zorg vergroot worden en meer tijd voor het bieden van zorg vrijkomen. De ambitie van het programma is om nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- en regelgeving waar mogelijk te versimpelen of schrappen. Daarnaast ondersteunt VWS zorginstellingen en zorgwerknemers om in de directe omgeving onnodige regeldruk te verminderen.

De afgelopen jaren heeft het programma [Ont]Regel de Zorg de eerste positieve resultaten opgeleverd. Op tal van werkvloeren is een start gemaakt met het verminderen van onnodige of omslachtige regels. Daardoor is de ervaren regeldruk voor het eerst in jaren licht gedaald. Om daarop voort te bouwen, zoekt het ministerie van VWS nauwe samenwerking met partners uit de zorg. Alle betrokken partijen, zorgaanbieders, zorgkantoren, verzekeraars, branche- en beroepsverenigingen en toezichthouders, hebben een steentje bij te dragen aan deze gezamenlijke opgave.

Nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak van het programma [Ont]Regel de Zorg 2022 – 2025 gaat langs vier actielijnen:

  1. We willen ervoor zorgen dat de wetten en regels en het beleid van VWS zo min mogelijk administratief belastend en zo eenvoudig mogelijk zijn. In onze landelijke wet- en regelgeving zullen we nieuwe regeldruk zoveel mogelijk beperken, onder andere door zogeheten praktijkchecks om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van regelgeving eerder mee te wegen in besluitvorming. Ook in huidige wet- en regelgeving gaat het ministerie op zoek naar versimpeling en versoepeling.
  2. We pakken landelijke thema’s op om regeldruk te verlagen, zoals het uniformeren van inkoop- en verantwoordingseisen. We willen de eisen die aan zorgverleners worden gesteld, de verantwoording door zorgverleners en eisen waaraan hulpmiddelenaanvragen moeten voldoen uniformeren. Ook moeten contracten waar mogelijk gestandaardiseerd worden. Op dit moment verschillen eisen, registratieverplichtingen en contracten per zorgverzekeraar, beroepsvereniging en toezichthouder. Het uniformeren van deze eisen leidt direct tot tijdswinst, financiële besparingen en minder administratieve lasten.
  3. We bieden zorginstellingen en zorgverleners instrumenten en tools om zelf aan de slag te kunnen met ontregelen. Bijvoorbeeld e-learnings voor zorgprofessionals en een subsidieregeling voor lokale projectenwaarmee zorginstellingen binnen de eigen organisatie aan de slag kunnen met het verlagen van de regeldruk.
  4. Gemakkelijk bereikbaar. We roepen iedereen op die tegen regeldruk aanloopt of vragen heeft over de aanpak hiervan dat bij ons te melden. We zijn laagdrempelig bereikbaar tijdens het wekelijkse ontregelspreekuur, via LinkedIn @ontregeldezorg of via onze contactpagina.

Veelgestelde vragen over [Ont]Regel de Zorg