Geen aanvullende formulieren bij indicatiecodes op recept

Voor verschillende indicaties kan de zorgverlener op het recept een indicatiecode vermelden. Bijvoorbeeld omdat de patiënt incontinentiemateriaal of wondverbandmiddelen nodig heeft of wil stoppen met roken. De indicatiecodes vind je hier. Het recept bevat - naast de gegevens van patiënt en huisarts - de volgende elementen: het af te leveren middel (zo generiek mogelijk), gebruik (de dagdosis) en de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt). Recepten van de huisarts waarop de indicatiecode is vermeld, kunnen niet worden afgewezen vanwege het ontbreken van een formulier.