Optometrist kan direct verwijzen naar oogarts, zonder tussenkomst huisarts

Een optometrist kan cliënten direct verwijzen naar de oogarts, zonder tussenkomst van de huisarts. Alle zorgverzekeraars erkennen deze werkwijze.

Meer informatie

Zie ook dit bericht: Vanaf 2021 erkennen alle verzekeraars de optometrist als geldig verwijzer naar de oogarts | Optometristen Vereniging Nederland (OVN) (optometrie.nl).