Minder tot geen informatieoverdracht per fax vanuit ziekenhuis

Het ministerie van VWS heeft een wet gemaakt die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt: de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). De wet is per 1 juli 2023 in werking getreden. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en welke behandeling een patiënt eerder heeft gehad. Dit voorkomt vermijdbare fouten en bespaart administratieve tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts ook aan een patiënt zou kunnen besteden. De wet gaat gelden voor alle zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg.

Onderdelen die in het Programma Elektronische gegevensuitwisseling geprioriteerd worden zijn:

Voor de meerjarenagenda Wegiz en verdere updates rondom dit programma kunt u hier (Gegevensuitwisseling | Gegevensuitwisseling in de zorg) terecht. Momenteel staan er elf gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz.