21. Registratie aan de bron (afgerond)

Partijen spreken af om het principe van registratie aan de bron leidend te laten zijn. Ambitie is om in 2020 de deelname aan keurmerken en kwaliteitsregistraties volledig te baseren op reguliere zorggegevens in bronsystemen (Onderhandelaarsakkoord).

Toelichting:

Het programma 'Registratie aan de bron' is een landelijk programma waarin - met zorgprofessionals - ervoor gezorgd wordt dat alle zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier wordt vastgelegd. Bovendien is die informatie voor veel doeleinden her te gebruiken.

Het programma is een initiatief van de universitair medische centra en Nictiz. Ook de NVZ, V&VN en FMS hebben zich bij het programma aangesloten. ​Het programma wordt gefinancierd door het Citrienfonds.

Overal in het land werken heel veel mensen heel hard aan de implementatie van zorginformatiebouwstenen, de zibs, en de Basisgegevensset Zorg, de BgZ.

‘De vrijblijvendheid voorbij’, dat is het motto voor de laatste periode van Registratie aan de bron. In het Jaarbeeld 2020 lees je wat Registratie aan de bron het afgelopen jaar voor elkaar gekregen heeft én hoe men daar nu alles op alles zet om tot meer standaardisatie te komen.

De programmaperiode van Registratie aan de bron eindigt half april 2022. Op 11 maart wordt er een online slotconferentie georganiseerd voor belangstellenden. De oogst van 3 jaar Registratie aan de Bron wordt besproken, waarbij de mooiste best practices en tools worden gepresenteerd. En natuurlijk is er aandacht voor de vraag hoe het nu verder moet richting eenduidig en eenmalig registreren in Nederland. Aanmelden voor de online slotconferentie kan hier.

Met het aflopen van het programma [Ont]Regel de Zorg ronden we dit actiepunt hier af en volgen er geen nieuwe updates meer. 

Kijk voor best practices en de meest actuele informatie op de website van Registratie aan de bron

Trekker(s): NFU en FMS