Beter inzicht in eisen, richtlijnen en kaders voor Nederlandse ziekenhuizen

Bevorderen van het inzicht in de eisen, richtlijnen en kaders waar Nederlandse ziekenhuizen aan moeten voldoen. Door een centraal overzicht te bieden aan welke eisen, richtlijnen en kaders Nederlandse ziekenhuizen moeten voldoen, zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande bronnen en databases. De NVZ werkte samen met betrokken partijen om deze data beschikbaar te stellen.

Er zijn op dit moment drie databases waarin externe eisen (zoals richtlijnen) worden vastgelegd:

  • LORENZ (een database die is ontwikkeld door Louise Blume, voorheen l’Artis)
  • Het Register van het Zorginstituut
  • Richtlijnendatabase van de FMS

LORENZ werd voorheen door vier ziekenhuizen onderhouden. Sinds oktober 2018 is de LORENZ-database overgenomen door NVZ.

Leden van NVZ en NFU kunnen inloggen in een database met een totaaloverzicht van alle externe eisen (richtlijnen, standaarden etc.) waar men aan moet voldoen. Een dergelijk totaaloverzicht was er nog niet.

https://nvz-ziekenhuizen.nl/lorenz-compliancetool-voor-risicomanagement