Werklast uit lokale invulling IFMS reduceren

Werklast uit lokale invulling IFMS reduceren.

De Federatie Medisch Specialisten heeft in 2021 de Leidraad Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) op verschillende punten aangepast. Een van de belangrijke wijzigingen is de lagere frequentie van de gesprekken waarin de individuele medisch specialist zijn eigen functioneren evalueert. Dit wordt eens in de vijf jaar in plaats van twee jaar. Met de aanpassingen is er minimaal 50% minder administratielast te bereiken. Bovendien wordt IFMS met de aanpassing effectiever en kwalitatief verbeterd. 

Ruim 85% van alle medisch specialisten doet mee aan IFMS. De huidige leidraad IFMS uit 2014 bevat diverse checklists en toetsingscriteria die in de praktijk administratieve lasten veroorzaken. Daarnaast blijkt dat IFMS in met name ziekenhuizen vaak te uitgebreid is ingericht. Daarom heeft de werkgroep [Ont]Regel IFMS van de Federatie onderzocht in hoeverre IFMS nog aansluit bij de huidige praktijk. Zij adviseerden om de leidraad aan te passen. De focus moest komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren, in plaats van het afvinken van deelname aan IFMS met een checklist. 

Link FMS: IFMS | Federatie Medisch Specialisten (demedischspecialist.nl)