Experiment Arkin en Zilveren Kruis: minder administratieve lasten voor behandelaars

Meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier: met die doelen start ggz-instelling Arkin in Amsterdam samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis komend jaar een experiment.

Ontregel de zorg
©VWS

In het experiment zullen behandelaren minder gedetailleerd registreren ten behoeve van zorgdeclaratie. De verwachting is dat de nieuwe manier van werken ongeveer drie kwartier per teamlid per dag oplevert. De tijd die Arkin hiermee overhoudt wordt besteed onder andere aan meer direct contact met cliënten en aan deskundigheidsbevordering.

Met onder meer dit experiment geeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) uitvoering aan een van de plannen uit het actieplan (Ont)Regel de Zorg. Het experiment zal op 1 januari 2019 van start gaan en heeft voorlopig een looptijd van een jaar. Als het experiment een succes blijkt, kan deze ervaring worden gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe manier van registreren en verantwoorden in de toekomst.

Ontregel de zorg
©VWS
Den Haag, 3 december 2018 – Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontving enkele organisaties uit de zorg voor de innovatieovereenkomst: [Ont]Regel de Zorg.