Onderzoek naar effecten [Ont]Regel de Zorg

Het programma [Ont]Regel de Zorg draait om u als professional in de zorg. Zolang u niet merkt dat de regeldruk in de zorg minder wordt, is er nog werk aan de winkel! Daarom betrekken wij u graag bij de merkbaarheidsscan, het onderzoek naar de effecten van het programma op de door professionals ervaren regeldruk. KPMG brengt dit in opdracht van het ministerie van VWS in kaart.

Zorgprofessionals gezocht voor deelname

Op dit moment is KPMG op zoek naar professionals die willen deelnemen aan een focusgroep of een interview.

—   Focusgroep: tijdens het onderzoek organiseert KPMG twee keer een groepsgesprek met 10-12 professionals. Dit gebeurt bij start van de metingen in mei 2019 en nogmaals begin 2020. Tijdens het groepsgesprek haalt KPMG op of de eerder opgehaalde knelpunten worden herkend en wat de stand van zaken per knelpunt is. De focusgroep duurt maximaal 2 uur en vindt plaats in het centraal gelegen KPMG kantoor in Utrecht (adres: Papendorpseweg 83, Utrecht).

—   Interview: ook vinden er acht (telefonische) interviews met professionals plaats, waarin KPMG een aantal vragen stelt om de uitkomsten van de enquête verder te verdiepen. Het interview duurt 60 minuten en de interviews vinden plaats van 1 t/m 19 juli 2019.

Aanmelden voor focusgroep of interview

Professionals die willen meedoen aan een focusgroep of interview kunnen zich vóór vrijdag 26 april 2019 aanmelden bij KPMG door een e-mail te sturen aan Irosemito.Richenda@kpmg.nl. Vermeld daarbij uw naam, organisatie, functie, telefoonnummer en het onderdeel waaraan u graag wil deelnemen (focusgroep of interview).

Als dat een interview is, kunt u direct de momenten doorgeven waarop u gebeld kan worden. KPMG stuurt dan een uitnodiging toe voor het interview.