Dertien ‘Leydraden’

Zorginstelling De Leyhoeve [Ont]Regelt: de belangrijkste regels die helpend zijn bij waarde-volle zorg werden vertaald in dertien Leydraden en er is een initiatief om medicatie te laten aanreiken door huiskamervaders- en moeders in een vergevorderd stadium. Met maar één doel: terug naar de bedoeling van de zorg.

Lees het volledige artikel of kijk voor meer verhalen op de website van Radicale Vernieuwing.