Schrap- en verbeteragenda Mondzorg

Tandartsen, zorgverzekeraars, toezichthouders, het ministerie van VWS en andere belanghebbenden in de mondzorg gaan samen het komende jaar negen regels schrappen of verbeteren. Ze doen dat om de tijd die tandartsen kwijt zijn aan administratie te verminderen, zodat er meer ruimte overblijft voor de zorg aan patiënten. Dat staat in de schrap- en verbeteragenda voor de mondzorg van [Ont]regel de Zorg, die donderdag 11 juli is aangeboden aan het ministerie van VWS.

In de agenda staan onder andere regels over het aanvragen van machtigingen, het contact met zorgverzekeraars over de afhandeling van declaraties waarin onjuistheden zitten, de verplichte publicatie van een prijslijst voor materiaal en techniek, en regels over registraties die voortkomen uit praktijkrichtlijnen.

Vice-voorzitter Henk Donker overhandigde de agenda aan het ministerie van VWS. Donker: ‘De schrap- en verbeteragenda voor de mondzorg gaat een belangrijke basis vormen voor het daadwerkelijk verlagen van de regeldruk in de mondzorg. Dat is iets om trots op te zijn. Maar we zijn er nog niet: nú moeten we samen de agenda gaan waarmaken en de negen speerpunten een voor een afvinken.’

Minister Bruins over de Schrap- en verbeteragenda

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport): ‘Goed dat de KNMT dit initiatief heeft genomen. Elke overbodige regel die geschrapt kan worden waardoor er meer tijd beschikbaar is voor de patiënt, juich ik toe. Ik ben benieuwd wat over pakweg een jaar het effect zal zijn van de agenda in de dagelijkse praktijk. Ik kijk uit naar de ervaringen van werknemers en patiënten.’

Persbericht website KNMT

Lees het persbericht ‘Mondzorg gaat bureaucratie te lijf met schrap- en verbeteragenda’ (11 juli 2019).