Congres Horizontaal Toezicht ggz

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft dinsdagochtend 1 oktober 2019 het congres Horizontaal Toezicht ggz geopend. Horizontaal Toezicht is de samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het richt zich op een gezamenlijke inspanning om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant, te borgen. Horizontaal toezicht leidt tot een minder zware controlelast, beter inzicht in de werkprocessen, zo laag mogelijke administratieve lasten, een betere arbeidsmarkt, en voor de cliënten beter inzicht in de zorguitgaven.

Aan het einde van zijn openingsspeech heeft De Staatssecretaris aan Dimence en GGZ Delfland de Horizontaal Toezicht vlag uitgereikt. De vlag markeert dat beide organisaties definitief over zijn naar Horizontaal Toezicht.

Later op de dag hebben Jacobine Geel (GGZ NL) en André Rouvoet (Zorgverzekeraars Nederland) met het ondertekenen van de intentieverklaring het officiële startsein voor Horizontaal Toezicht in de ggz gegeven.

Informatie over horizontaal toezicht in de ggz vindt u hier: https://www.horizontaaltoezichtggz.nl/