Bijna uur meer tijd voor zorg aan cliënt door minder administratie

Op initiatief van medewerkers van GGZ-aanbieder Arkin is afgesproken alleen nog gegevens vast te leggen die van waarde zijn voor een behandeling. Hierdoor hebben de medewerkers 51 minuten per dag bespaard, waarin ze zorg kunnen verlenen aan cliënten en contact kunnen hebben met verantwoordelijke partners in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dat is één van de resultaten van het experiment waar Arkin begin dit jaar mee is gestart in samenwerking met verzekeraar Zilveren Kruis, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). 

Meer werkplezier, minder verzuim

De nieuwe werkwijze leidt tot een substantieel lagere werkdruk, werknemers ervaren het werk als meer zinvol en het leidt tot een fors lager verzuim. Daardoor blijven meer mensen in de geestelijke gezondheidszorg werken.

Luisteren naar mensen op de werkvloer

Staatssecretaris Blokhuis van VWS: “We hebben heel goed geluisterd naar de mensen op de werkvloer en dan blijkt: het kan wél, minder tijd aan papier en meer tijd aan zorg besteden. Het kost echter wel tijd om af te komen van overbodige regels. Laten we dus leren van elkaar en deze goede voorbeelden delen. Daarom steun ik initiatieven zoals het experiment van Arkin, Zilveren Kruis en de NZa ook volledig.

Met het programma [Ont]Regel de Zorg pakt de overheid, samen met partners, de regeldruk aan door overbodige regels te schrappen. Naast het experiment van Arkin zijn er nog zo’n 60 maatregelen genomen om de regeldruk te verminderen. Dat staat in de voortgangsrapportage van het programma dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.