Minister van Ark stuurt tweede voortgangsbrief [Ont]Regel de Zorg naar de Tweede Kamer

Vandaag schrijft minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark dat er de afgelopen periode in het kader van het programma [Ont]Regel de Zorg meer is bereikt om de ervaren regeldruk in de zorg te verminderen dan ooit tevoren. Dat is niet alleen zichtbaar in concrete resultaten en inspirerende voorbeelden, maar komt ook tot uiting in de monitoringsinformatie. Daarin is voor het eerst sinds lange tijd een daling van de ervaren regeldruk zichtbaar, al is die daling nog wel bescheiden en nog niet over de gehele linie aanwezig. Het werk zit er dan ook zeker nog niet op. Juist nu COVID-19 eens te meer heeft laten zien hoe belangrijk het is dat zorgverleners in staat gesteld worden hun vak uit te oefenen zonder daarbij gehinderd te worden door een overmaat aan administratie, is de urgentie om met dit vraagstuk aan de slag te blijven onverminderd groot.

Lees de voortgangsbrief [Ont]Regel de Zorg.