Monitor RIVM: De ontwikkeling van de cliëntondersteuning

Soms kan het best ingewikkeld zijn als je extra zorg en ondersteuning nodig hebt. Daarom is de onafhankelijke cliëntondersteuning in het leven geroepen. De onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen op weg helpen bij vragen over zorg en ondersteuning en biedt informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van preventieve zorg, zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Een breed palet aan ondersteuning dus. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten.

Het kabinet heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in cliëntondersteuning. Als onderdeel van de aanpak heeft het RIVM een monitor ontwikkeld om de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van cliëntondersteuning in kaart te brengen. Uit deze monitor zijn een aantal belangrijke resultaten gekomen:
•    Er is een onvervulde vraag naar cliëntondersteuning: onder potentiële cliënten zijn er mensen die van cliëntondersteuning gebruik hadden willen maken, maar dat niet hebben gedaan.
•    De bekendheid van cliëntondersteuning is iets toegenomen in de afgelopen jaren.
•    Een groot deel van de potentiële cliënten en de naar hulp toeleidende partijen zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen, is niet bekend met cliëntondersteuning.
•    Onduidelijkheid rondom de cliëntondersteuner is een belangrijk aandachtspunt. Het gaat hierbij om onduidelijkheid voor een cliënt wat cliëntondersteuner kan doen, over onduidelijkheid voor gemeenten, zorgkantoren en toeleiders hoe de cliëntondersteuning zich verhoudt tot andere partijen in het sociaal domein en wat de rol van de cliëntondersteuner precies is.
•    Cliënten zijn over het algemeen positief over de cliëntondersteuning die zij ontvangen.
•    Financiële beperkingen zijn in sommige gemeenten een bedreiging voor de continuïteit van cliëntondersteuning.
•    Onafhankelijkheid van cliëntondersteuners is soms lastig te waarborgen, omdat zij bijvoorbeeld zelf ook beschikkingen afgeven of bij een organisatie werken die zelf zorg aanbiedt.

Deze resultaten bieden mooie handvatten voor een volgend kabinet om te bepalen welke inzet er de komende jaren nodig is om de functie van cliëntondersteuner verder te ontwikkelen. Hiermee kan de reguliere cliëntondersteuning verder versterkt en verbeterd worden. Ook laten de uitkomsten het belang van de cliëntondersteuner mooi zien. Als mensen eenmaal een cliëntondersteuner aan hun zijde hebben, zijn zij daarmee goed geholpen.

Wilt u meer weten over cliëntondersteuning of wilt u weten hoe u zelf een cliëntondersteuner kunt benaderen? Kijk dan op de website regelhulp.nl Of wilt u na het lezen van dit artikel meer weten over het rapport van het RIVM? Het rapport kunt u terugvinden op de website van het RIVM.