Impact van covid-19 op regeldruk in de zorg: praat mee op LinkedIn!

In opdracht van het programma [Ont]Regel de Zorg voert Q-Consult Zorg een onderzoek uit naar de impact van covid-19 op regeldruk in de zorg. Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken welke impact de coronacrisis heeft gehad op de regeldruk in de zorg, zowel positief als negatief. Naast interviews en online sessies wordt ook gebruik gemaakt van een LinkedIn groep om met elkaar in gesprek te gaan.

In deze groep zijn we met name benieuwd welke versoepelingen en/of aanscherpingen er zijn doorgevoerd in jouw zorgsector. In hoeverre zijn deze wijzigingen volgens jou permanent? Wat is de impact ervan op regeldruk die jij ervaart? Welke factoren hebben een rol gespeeld in het versoepelen, dan wel aanscherpen, van regels en protocollen tijdens de coronacrisis?

Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen gaat Q-Consult in gesprek met de zorgsector. We nodigen je hierbij graag uit om je ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan in deze groep, zo kunnen we leren van elkaar. Via dit kanaal ben je dus als eerst op de hoogte van wat jouw collega's uit andere organisaties hebben verzilverd!