Zorg & ICT gaan hand in hand: optimaal gebruik maken van het EPD

Bij een goed werkend epd speelt ICT net zo’n grote rol als de zorgprofessional. In het Erasmus MC werken functioneel beheerders en zorgprofessionals dus samen om ervoor te zorgen dat er beter wordt geregistreerd. En blijkbaar effectief, want de epd-tevredenheid en het epd-gebruik zijn beide verbeterd!

Registratie aan de Bron

Het programma Registratie aan de bron zet zich al een tijd in om betere zorg te kunnen leveren door eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk om de zorginformatie te delen met collega-zorgverleners, in eigen huis of in het zorgnetwerk. Ook is het belangrijk voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk. Tot slot helpt eenduidig registreren om de registratie last flink naar beneden te krijgen!

Op de website van Registratie aan de bron is een artikel terug te vinden over hoe het Erasmus MC deze epd-optimalisatie heeft opgepakt. Op verschillende manieren hebben zij ervoor gezorgd dat knelpunten werden opgehaald, deze werden verbeterd en zorgprofessionals beter werden getraind in het epd-gebruik.

Ook heeft Registratie aan de bron een mini docu gemaakt genaamd Registreren is mensenwerk, over hoe te werken aan het veranderproces naar beter registreren door zorgprofessionals. In de mini docu komen bestuurders van zowel het BovenIJ Ziekenhuis als het Maastricht UMC+ aan het woord over hun aanpak en wat het hen oplevert.

Meer weten over Registratie aan bron? Bezoek dan hun website met informatie over het programma, tools en mooie praktijkverhalen!