Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidzorg

De actualisering van de nieuwe verwijsafspraken naar en binnen de geestelijke gezondheidzorg zijn opgenomen in onderstaande brochure.

Met de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 als nieuw bekostigingsmodel binnen de GGZ hebben de huidige verwijsafspraken naar en binnen de geestelijke gezondheidzorg een update gekregen.

De bijgewerkte versie van de verwijsafspraken zijn door branche- en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars gemaakt met betrokkenheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat hier om afspraken die deze partijen met elkaar gemaakt hebben om de nieuwe bekostiging zo goed mogelijk te laten werken.

De eerder behaalde winsten op het gebied van vereenvoudiging, duidelijkheid en betere aansluiting op de praktijk zijn behouden. De afspraken worden met ingang van 1 januari 2022 gehanteerd en gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de GGZ.

Lees meer over de veldafspraken op de website van het zorgprestatiemodel. 

Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidszorg