Vernieuwend verantwoorden, de positieve effecten

Verantwoorden over wat je doet op een manier die aansluit bij de manier van werken. Vijf zorginstanties binnen de gehandicaptenzorg hebben gezamenlijk stappen gezet om dit daadwerkelijk te realiseren.

Gezamenlijk experimenteren met vernieuwend verantwoorden

Onder begeleiding van KPMG zijn zij aan de slag gegaan in het realiseren van deze vernieuwde manier van verantwoorden. Gezamenlijk experimenteren zij hoe ze de zorg die zij leveren integraal, eenvoudig en in aansluiting bij de context van de praktijk extern kunnen verantwoorden. Met als doel om een beweging te realiseren waardoor verantwoorden bijdraagt aan leren en ontwikkelen, minder administratieve lasten en meer tijd voor de cliënt.

Het experiment sluit goed aan op het programma van [Ont]regel de zorg waarmee we de administratieve lasten in de zorg willen terugbrengen.

Publicatie Vernieuwend verantwoorden

In de publicatie Vernieuwend Verantwoorden leest u meer over de vijf zorginstanties en hun ambities en ervaringen met vernieuwend verantwoorden. Zij hopen hiermee andere  zorgaanbieders, externe toezichthouders, zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten en anderen belanghebbenden te inspireren om de beweging door te zetten en te versnellen.