Inspirerend online event voor zorgbestuurders,

Op woensdag 25 mei vond het online event Anders besturen: van regeldruk naar regelgeluk plaats.

Meer dan 225 zorgbestuurders uit 7 verschillende sectoren hadden zich voor online deelname ingeschreven om te leren van collega zorgbestuurders hoe zij binnen de eigen organisatie aan de slag kunnen gaan met de aanpak van regeldruk.

Ronnie van Diemen – Steenvoorde, DGCZ verwelkomde de deelnemers. Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder benadrukte in een videoboodschap dat het terugdringen van regeldruk essentieel is voor het welbevinden van zorgmedewerkers, het aantrekkelijk houden van werken in de zorg én voor voldoende tijd en aandacht voor patiënten en cliënten. Ze riep bestuurders op te starten met de aanpak van regeldruk in de eigen organisatie.

In de gesprekken met bestuurders en medewerkers kwam vooral naar voren dat er geen blauwdruk is voor het thema “regeldruk”.

‘Bij passende zorg hoort passende registratie’, zegt Hans Schoo, bestuurder van Rijnstate Ziekenhuis. Medewerkers moeten ook het passende vertrouwen krijgen om hun werk naar behoren te doen. Julliette van Eerd, GGz Breburg, vult aan dat ‘als we professionals willen inzetten we ze ook de ruimte moeten geven.’

Die ruimte kreeg Maureen van Kuijk en heeft in het Rijnstate Ziekenhuis direct een projectgroep opgezet om met dit thema aan de slag te gaan. ‘Durf, doe en discussieer’, zegt ze. ‘Met zoveel verschillende teams en collega’s zijn er altijd verschillende belangen, maar als de overgrote meerderheid voor een verandering is, dan moet je gewoon keuzes maken en het gaan doen.’

Vandaag starten en klein beginnen is het advies. Er is een cultuuromslag nodig en gewenning is lastig. Regels geven namelijk ook vaak houvast en er is tijd nodig om de onzekerheid uit de medewerkers te krijgen. Als er geen zorgen zijn over lijstjes die continu moeten worden ingevuld, geeft dat rust, ruimte en tijd. Rob van Dijk van GGz Breburg laat ons zelfs achter de oren krabben als hij aangeeft dat ‘hij vroeger helemaal geen verantwoording hoefde af te leggen over zijn alledaagse werkzaamheden.’

'Het is nodig om contact zoeken met partners', zegt Van Eerd. 'Deze samenwerking is essentieel om in de hele keten de last terug te dringen. We moeten het echt samen doen.'

Boukje Keijzer doet nog een duid in de zak in haar column waarin ze aangeeft dat we niet naar elkaar moeten kijken, maar dat we zélf verantwoordelijk zijn. ‘Iedereen draagt zijn steentje bij en dan kan je een verschil maken.’

Ronnie van Diemen benoemde in haar slotwoord hoe belangrijk het is om tot gezamenlijke afspraken te komen en het belang van het behoud en werkplezier van zorgprofessionals.

'VWS zal blijven faciliteren en investeren om de regeldruk te verlagen. Door te blijven kijken naar wat zorginstellingen nodig hebben en aan de voorkant regeldruk te voorkomen. Bijvoorbeeld door bij nieuwe wet-en regelgeving te toetsen wat het effect is op regeldruk. We houden het onderwerp hoog op de politieke agenda.'

Schoo sloot af met ‘ga gewoon beginnen, dat kan morgenochtend om 8 uur’.  

Vanuit [Ont]regel de Zorg juichen we dit van harte toe!

Meer informatie over ontregelen

Wil je meer informatie? Heb je behoefte om te sparren? Laat het ons weten! Dat kan door:

  • Een e-mail te sturen naar aanpakregeldruk@minvws.nl
  • Of bel ons tijdens het ontregelspreekuur iedere maandag tussen 16:00 – 17:00 uur op 070 - 340 7007.
  • Op LinkedIn plaatsen we regelmatig ontregelnieuws en inspirerende voorbeelden. Je vindt ons onder Ontregel de zorg.