Internetconsultatie subsidieregeling [ont]regelprojecten

Op 30 mei 2022 is op www.internetconsultatie.nl/ontregelprojecten de concept Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders gepubliceerd. Het ministerie van VWS nodigt zorgaanbieders, zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen en andere geïnteresseerden uit om hierop feedback te geven.

Doel van de regeling

Met behulp van deze regeling wil het ministerie van VWS:

  • Zorgaanbieders stimuleren om met de aanpak van regeldruk binnen de eigen zorgorganisatie(s) aan de slag te gaan.  In het bijzonder regeldruk als gevolg van inkoop- en/of verantwoordingseisen. Zo verlagen we de administratieve lasten voor zorgprofessionals.
  • Actief goede voorbeelden en geleerde lessen ophalen en verspreiden die volgen uit de gesubsidieerde activiteiten. Doel hiervan is om andere zorgaanbieders te inspireren en stimuleren ook binnen de eigen organisatie projecten te starten.

Voorwaarden en planning van de subsidieregeling

De regeling biedt zorgaanbieders die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet om een subsidie van 25.000 tot 125.000 euro aan te vragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen binnen de eigen zorgorganisatie. Voor meer informatie over de voorwaarden en de planning zie de conceptregeling op www.internetconsultatie.nl/ontregelprojecten

Reageer voor 27 juni a.s. op de conceptregeling

De conceptregeling is gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl/ontregelprojecten. Dit betekent dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen en andere geïnteresseerden daar tot 27 juni 2022 online feedback kunnen geven op de conceptregeling. Bijvoorbeeld of de voorgestelde regeling voor hen werkbaar is. VWS nodigt iedereen van harte uit om dit te doen.