[Ont]regel de zorg, de vervolgaanpak

Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder maakt werk van het verder verminderen van administratieve regeldruk in de zorg. Met ons [Ont]regel de Zorg vervolgprogramma moet werkplezier in de zorg vergroot worden en meer tijd voor het bieden van zorg vrijkomen. De ambitie van ons vervolgprogramma is om nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- en regelgeving waar mogelijk te versimpelen of schrappen. Daarnaast gaan we zorginstellingen en zorgwerknemers ondersteunen om in de directe omgeving onnodige regeldruk te verminderen.

Minister Helder: “Zorgwerknemers moeten zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het bieden van zorg. Onnodige en omslachtige regels staan dit in de weg. Deze papieren toren die we met zijn allen hebben opgebouwd laat zich alleen niet zomaar afbreken. Het programma [Ont]Regel de Zorg laat zien dat het complex is maar wel kan. Met dit vervolg zetten we de volgende stap naar minder regeldruk, meer tijd voor zorg en meer werkplezier.”

[Ont]regel de zorg 2018 - 2022

De afgelopen vier jaar heeft ons programma de eerste positieve resultaten opgeleverd. Op tal van werkvloeren is een start gemaakt met het verminderen van onnodige of omslachtige regels. Daardoor is de ervaren regeldruk voor het eerst in jaren licht gedaald. Om daarop voort te bouwen, blijft het belangrijk om nauw samen te werken met partners uit de zorg. Alle betrokken partijen, zorgaanbieders, zorgkantoren, verzekeraars, branche- en beroepsverenigingen en toezichthouders, hebben een steentje bij te dragen aan deze gezamenlijke opgave.

Uniformeren en standaardiseren

Een van de onderdelen van ons programma is dat we de eisen die aan zorgverleners worden gesteld, de verantwoording door zorgverleners en eisen waaraan hulpmiddelenaanvragen moeten voldoen willen uniformeren. Ook moeten contracten waar mogelijk gestandaardiseerd worden. Op dit moment verschillen eisen, registratieverplichtingen en contracten per zorgverzekeraar, beroepsvereniging en toezichthouder. Het uniformeren van deze eisen leidt direct tot tijdswinst, financiële besparingen en minder administratieve lasten.

Lokale aanpak voor lokale regels

Daarnaast gaan we zorgverleners en zorginstellingen helpen bij het verminderen van lokale regeldruk. Uit onderzoek  blijkt dat in sommige gevallen maar liefst 70 procent van de ervaren registratielast een lokale oorzaak kent. Met trainingen, subsidieregelingen voor lokale projecten en de organisatie van netwerken van ontregelaars gaan we lokaal het signaleren en verhelpen van onnodige regeldruk aanmoedigen.

Bovendien vinden we contact met zorgprofessionals en - organisatie belangrijk. Daarom bieden we onder meer een loket voor signalen, knelpunten en vragen op het gebied van regeldruk in de zorg. We hopen dat zorgverleners en anderen zich uit spreken  waar ze tegenaan lopen op het gebied van regeldruk of wat goede voorbeelden zijn van het verminderen van administratieve lasten. Tegen ons maar ook of vooral binnen de eigen zorginstelling!

Minder nieuwe landelijke regeldruk

In haar eigen landelijke wet- en regelgeving zal het ministerie van VWS nieuwe regeldruk zoveel mogelijk beperken, onder andere door zogeheten praktijkchecks om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van regelgeving eerder mee te wegen in besluitvorming. Ook in huidige wet- en regelgeving gaan we op zoek naar versimpeling en versoepeling.

Regeldruk pakken we samen aan

Ook de komende jaren kijken we ernaar uit om met zorgverleners en - instanties verder te werken aan het verminderen van de administratieve lasten. We blijven hierover graag in gesprek om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Want regeldruk verlagen doen we samen!

We komen dan ook graag met jou in contact.

Wil je aan de slag met ontregelen en kan je wel wat hulp gebruiken? Laat het ons weten via Aanpakregeldruk@minvws.nl Of stel je vraag telefonisch (070 - 340 7007) tijdens ons ontregelspreekuur dat we iedere maandag tussen 16-17 uur organiseren.