Administratieve lasten beperken door lerend verantwoorden

Bij Humanitas DMH willen ze het zicht op kwaliteit en lerend vermogen van professionals vergroten en de administratieve lasten verlagen. Hiervoor zijn ze gestart met het project 'Lerend verantwoorden'. 

Nieuwsgierig hoe ze dat hebben aangepakt en wat het ze heeft opgeleverd? Je leest het op www.qruxx.nl