Subsidieregeling [Ont]Regelprojecten zorgaanbieders

Heb je subsidie aangevraagd via de regeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders? Dan ontvang je deze week van ons een bericht over jouw aanvraag.

In de eerste aanvraagronde ontvingen we maar liefst 166 aanvragen voor een totaalbedrag van €13,3 miljoen. Omdat voor deze ronde €2,375 miljoen beschikbaar is, moest er worden geloot.

Hoe nu verder?

Alle aanvragers horen deze week of hun aanvraag is in- of uitgeloot. Meer informatie over de loting vind je op de website van DUS-I

Mogelijk vragen wij je om aanvullende informatie. Dit kan ook gebeuren als je bent uitgeloot. Als ingelote aanvragers afvallen omdat hun aanvraag niet aan de criteria voldoet, komt er namelijk subsidie vrij voor uitgelote aanvragers.

Zodra de toewijzingen definitief zijn, ontvangen alle aanvragers opnieuw een bericht van DUS-I. Dat gebeurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 29 december 2022.

Vragen

Heb je vragen over het bericht je van DUS-I hebt ontvangen? Neem dan contact met hen op via ordzsubsidie@minvws.nl en vermeld hierbij jouw dossiernummer (ORDZ-R1-XXX).