Subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Heb je in ronde 2 een aanvraag voor de subsidie (Ont)Regelprojecten zorgaanbieders gedaan? Dan hoor je eind juni het definitieve besluit over je aanvraag.

Loting

In deze aanvraagronde ontvingen we 205 aanvragen voor een totaalbedrag van €15.973.743. Omdat voor deze ronde €5.600.000 beschikbaar is, is er geloot.

Mogelijk heeft Dus-i je om aanvullende informatie gevraagd, ook als jouw aanvraag is uitgeloot.  Als ingelote aanvragers afvallen omdat hun aanvraag niet aan de criteria voldoet, komt er subsidie vrij voor uitgelote aanvragers.

Zodra de toewijzingen definitief zijn, ontvangen alle aanvragers opnieuw een bericht van DUS-I. Dat gebeurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 30 juni a.s.

Vragen

Heb je vragen over het bericht dat je van DUS-I hebt ontvangen? Neem dan contact met hen op via ordzsubsidie@minvws.nl en vermeld hierbij jouw dossiernummer (ORDZ-R2-XXX).

Derde ronde

Is je aanvraag in deze ronde uitgeloot of afgewezen? Dan kun in november nog een keer een aanvraag indienen. Deze laatse ronde is geopend tussen 1 en 30 november.