(Ont)Regel de zorg intensiveert actielijnen

In de afgelopen jaren heeft het programma [Ont]Regel de Zorg mooie resultaten gerealiseerd. Op verschillende plekken zijn stappen gezet met het verminderen van onnodige en complexe regels. Maar de ervaren regeldruk in de zorg blijft te hoog en heeft verlichting nodig. Daarom zet minister Helder in op een intensivering van het programma [Ont]Regel de Zorg.

Decoratieve banner Landelijk nieuws

VWS wet- en regelgeving zinnig en radicaal simpel

Minister Helder legt hiervoor binnen haar eigen ministerie meer nadruk op de lijn ‘Beleid dat werkt in de praktijk’ waarin wet- en regelgeving wordt getoetst op zinnig en radicaal simpel. Onder meer door vergroten van de rol van de regeldrukcoördinator om nóg eerder in het wetgevingsproces hierover te adviseren en het stroomlijnen van de diverse VWS-subsidieregelingen.

Samen aan de slag

Maar minister Helder benadrukt ook dat bij de aanpak van regeldruk belangrijk is dat alle partijen hun eigen aandeel leveren. Daarom is de Regiegroep Aanpak Regeldruk opgericht waarin verschillende (zorg)partijen zijn vertegenwoordigd. Deze Regiegroep heeft als opdracht om concrete acties te formuleren en te prioriteren, bijvoorbeeld als het gaat om het benutten en opschalen van bestaande experimenteerruimte.” Twee speciaal gezanten trekken en zitten onder meer de Regiegroep Aanpak Regeldruk voor. Zij hebben een belangrijk spilfunctie bij het realiseren van gezamenlijk commitment voor het verminderen van regeldruk bij partijen in de zorg. Door hun inzet krijgt de vermindering van regeldruk in de zorg een krachtige prikkel.

Jaarlijkse focussector

Het programma [Ont]Regel de Zorg zet zich zorgbreed in. Maar om meer te kunnen bereiken wordt vanaf 2024 een jaarlijkse wisselende focussector gekozen. In 2024 wordt gestart met de eerstelijnszorg gevolgd door de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in 2025.

Meer informatie

Lees voor meer informatie over deze intensivering de brief die minister Helder op 11 december j.l. naar de Tweede Kamer stuurde.