Regiegroep Aanpak Regeldruk: vertrouwen kan je leren

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat de gezamenlijke afspraak om voor 2025 de administratieve lasten met 2 uur per week per hulpverlener te hebben teruggedrongen. Om dit aan te jagen en te coördineren is de Regiegroep Aanpak Regeldruk ingesteld met als doelstelling: meer directe tijd voor zorgprofessional en patiënt, minder administratieve handelingen.

In de Regiegroep Aanpak Regeldruk zijn alle IZA-partijen vertegenwoordigd samen met een aantal andere zorgsectoren die niet direct onderdeel van het IZA zijn. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt [Ont]Regel de zorg hier aan deel.

Begin juni ’24 was het thema van de zeswekelijkse bijeenkomst van de Regiegroep Aanpak Regeldruk: Vertrouwen kan je leren.

Decoratieve banner Landelijk nieuws

Programma

Het thema 'vertrouwen' is gekozen op initiatief van de Regiegroep. Vertrouwen is namelijk een belangrijk onderwerp bij regeldruk, zo blijkt uit het RVS-rapport “Is dit wel verantwoord?”. In het rapport wordt een routekaart gepresenteerd: Welke stappen zijn nodig voor de transitie van wantrouwen naar vertrouwen?  Om deze routekaart verder te concretiseren was Ageeth Ouwehand (raadslid van het RVS) uitgenodigd om hier meer over te vertellen. Maar niet voordat de dag werd geopend door de gezanten en aanjagers van de Regiegroep; Stephan Valk en Toosje Valkenburg. Zij benoemden nog eens de doelstellingen uit het plan van aanpak en maakten een toespeling naar de werkvloer en vertrouwen.

Directeur-generaal Curatieve Zorg Barbara Goezinne gaf namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een interactieve en prikkelende presentatie. Hierin zaten persoonlijke ervaringen en de doelstellingen/stappen van VWS verwerkt. Hoe is het om in een organisatie te werken waarbij werknemers zich laten leiden door computersystemen, deze systemen uit te zetten? Welke stappen zet VWS intern om regeldruk voor de zorgprofessionals te verminderen? Tijdens de gesprekken kwamen thema’s zoals (politieke) rugdekking en achteraf verantwoorden aan bod

Defensieve routes

De dag stond in het teken van gezamenlijk aan de slag gaan. Na een korte pauze gingen de partijen in uiteen in deelsessies. Deze sessies werden begeleid door Harry Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Het IPW heeft een methode ontwikkeld om eigen defensieve routines inzichtelijk te krijgen. Defensieve routines zijn gedragingen die professionals hanteren om routinematig zaken af te wijzen. Aan de hand hiervan gingen de partijen in gesprek over vertrouwen en hun eigen rol hierin.

De deelsessies werden plenair teruggekoppeld en er was ruimte voor een discussie met elkaar. Hierna sloten de gezanten de dag af.

De volgende bijeenkomst staat gepland in juli.