Cliënt-ervaringsonderzoek: productcodes en tijdschrijven

Met het convenant Stoppen met Tijdschrijven hebben een groot aantal partners uit de jeugdzorg zich tot doel gesteld om de regeldruk merkbaar te verminderen voor zorgprofessionals en patiënten/cliënten. Expertbureau JB Lorenz heeft in opdracht van VWS een onderzoek uitgevoerd naar het cliëntperspectief op regeldruk in de jeugdzorg.

Onderzoeksvraag

De vraag die tijdens het cliëntervaringsonderzoek centraal stond, is:
In hoeverre ondervinden cliënten hinder van productcodes en tijdschrijven bij het verkrijgen van jeugdhulp?

Bevindingen 

Uit de cliëntervaringen komt duidelijk naar voren dat (de gevolgen van) tijdschrijven en productcodes als hinderlijk worden ervaren en remmende factoren zijn op de ervaren kwaliteit van jeugdhulp:

  • Bij het gebruik van jeugdhulp wordt meer gekeken naar het aanbod dan naar de vraag. Oplossingen moeten vaak passen binnen de beschikbare productcodes (aanbodgericht).
  • Het keurslijf van de productcodes werkt remmend op de ervaren kwaliteit, met name bij complexe hulpvragen. Doordat gezocht wordt naar zorg die binnen een productcode past, is deze niet altijd passend voor de cliënt en duurt het langer voordat de jeugdige geholpen is.  
  • Wanneer niet direct passende hulp wordt gevonden, neemt de wachttijd toe doordat meerdere keren onderzocht wordt welke hulp passend is. Daarbij moet ook vaak worden gewacht voordat de gekozen hulp beschikbaar is.
  • Jeugdigen en gezinnen voelen zich onvoldoende gehoord en betrokken, met name bij de totstandkoming van de analyses en besluitvorming over welke zorg nodig is.

De uitkomsten van het cliënt-ervaringsonderzoek worden meegenomen in het Model Prestatiecodes Jeugd. Benieuwd naar het hele onderzoek?  Lees hier de uitkomsten!