Eindrapportage ontregelbus

Deze eindrapportage is geschreven vanuit het perspectief van het Ontregelteam. In twee jaar tijd zijn tientallen mooie ontregelsessies gehouden en een groot aantal instellingen geholpen bij het zelf ontregelen.

In deze eindrapportage zijn de resultaten van de Ontregelbustrajecten beschreven.