Online event 'Anders besturen: van regeldruk naar regelgeluk

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert woensdag 25 mei een online bijeenkomst voor zorgbestuurders over het verminderen van regeldruk in de zorg op lokaal niveau. Zorgbestuurders worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst. Onderwerpen als uitdagingen op het gebied van regeldruk, goede ontregelvoorbeelden en vermindering van regeldruk in de toekomst komen aan bod.

Programma

Om de regeldruk op lokaal niveau aan te pakken organiseert het ministerie op woensdag 25 mei van 15:00 tot 16:30 een online bijeenkomst voor zorgbestuurders om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met ontregelen. Tijdens de bijeenkomst gaan twee zorgbestuurders en twee zorgprofessionals in gesprek over hoe zij dit hebben aangepakt, welke uitdagingen zij tegenkwamen, en wat dit hen heeft opgeleverd. Vanuit het ministerie van VWS sluit directeur-generaal van de directie Curatieve Zorg dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen aan om haar kijk op regeldruk en ervaringen rondom cultuurveranderingen binnen een organisatie te delen.

Aanmelden

Bent u bestuurder van een zorginstelling? Bent u benieuwd hoe andere bestuurders interne regeldruk aanpakken en wat u hier zelf aan kunt doen? Meldt u zich dan via deze aanmeldlink .

Aanmelden doet u <hier>

Online event 'Anders besturen: van regeldruk naar regelgeluk'