WMO

Wat wordt er ontregeld binnen de WMO ? Hoe zijn de initiatieven ontstaan en hoe hebben de instellingen het aangepakt. Welke resultaten worden daarmee behaald? Vragen waarop we met deze voorbeelden antwoorden  hopen te geven en vooral jou te inspireren om ook te starten met ontregelen!