De ontregelaanpak van Jellinek

Hoe ervaart hij regeldruk in de praktijk?

profielfoto van Guide Zonneveld
Beeld: ©Ministerie VWS

Bij welke organisatie werkt u en wat is uw functie? 

Ik werk bij het ambulante team van de Jellinek (merk van Arkin), het JOT (Jellinek Outreachend team). Het JOT biedt mensen met verslavingsproblemen en veelal psychiatrische, somatische klachten en sociaal maatschappelijke problematiek behandeling (CRA behandeling) in hun thuissituatie. Ik ben primair behandelaar van 34 cliënten. 

Kunt u iets vertellen over uzelf en over hoe een doorsnee werkdag er voor u uit ziet?

Ik heet Guido Zonneveld, en heb inmiddels 20 jaar werkervaring op gebied van verslaving en psychiatrie en vrouwenhulpverlening. Ik ben 13 jaar werkzaam bij het JOT. Ik heb maatschappelijk werk gestudeerd, en aanvullend mijn kennis bijgehouden door (bij)scholingen op het gebied van verslaving en psychiatrie. Ook heb ik een aantal jaar geleden de opleiding Social Work gevolgd.

Het is lastig om een doorsnee dag te beschrijven, gezien het werk met deze doelgroep nooit doorsnee is en erg divers. De basis van het werk betreft het bezoeken van de cliënt in zijn thuissituatie (of daar waar de cliënt zich thuis/veilig voelt). Over het algemeen bezoek ik 4 tot 6 cliënten per dag.

We beginnen onze behandeling altijd met het inventariseren van de problemen op diverse leefgebieden omdat verslaving nooit een probleem op zich is, maar verweven is in het leven van de cliënt. Vanuit de inventarisatie worden samen met de cliënt doelen opgesteld en van daaruit wordt de behandeling opgestart. We behandelen zelf -middels de Community Reinforcement Approach (CRA)- de verslavings- en psychiatrische klachten en zetten in nauwe samenwerking met onze ketenpartners de problemen op andere levensgebieden (m.n. schulden, wonen, dag-activering) uit.

De diversiteit van het werk komt voort uit het gegeven dat strak de behandeling reguleren moeilijk is bij deze complexe doelgroep. Vaak spelen er acute problemen die snel aandacht behoeven om zo verdere problemen te voorkomen. Verslavingsproblematiek gaat vaak samen met grillig en onvoorspelbaar gedrag en tevens hebben veel mensen persoonlijkheidsstoornissen.  

Wat is het belang van regeldruk verminderen voor u?

Voor mij is het belangrijk om minder administratieve regeldruk te hebben om zo meer ruimte en tijd te ervaren voor de behandeling. Je kan meer tijd en rust nemen voor de behandeling wat resulteert in een beter contact. Dat geeft vertrouwen en komt de behandeling ten goede. Wat zich vertaalt in bijvoorbeeld minder crisisopnames en overlastsituaties. Je kan een keer extra langs, mocht daar aanleiding toe zijn. De cliënt voelt zich meer gezien en begrepen.

Wat mij opvalt is dat behandelingen nu meer inhoudelijker worden bekeken dan voor de regeldruk werd verminderd. Eerder had het op orde zijn van je dossier veel plek in overleggen. Dat gaf een wat perverse prikkel. Het ging immers best vaak over het al dan niet valide zijn van de DBC wat niets zegt over de inhoudelijke behandeling. Nu is gaat het over de inhoud en zie je dat je de DBC eisen verweven zijn in het behandelproces. Ons systeem (MijnQuarant) is veel gebruiksvriendelijker ingericht voor ons. Dat scheelt enorm veel tijd en frustratie (veel klikken om verschillende schermen te openen) als je je verslag schrijft. 

Wat is het belang van regeldruk verminderen voor u?

Voor mij is het belangrijk om minder administratieve regeldruk te hebben om zo meer ruimte en tijd te ervaren voor de behandeling. Je kan meer tijd en rust nemen voor de behandeling wat resulteert in een beter contact. Dat geeft vertrouwen en komt de behandeling ten goede. Wat zich vertaalt in bijvoorbeeld minder crisisopnames en overlastsituaties. Je kan een keer extra langs, mocht daar aanleiding toe zijn. De cliënt voelt zich meer gezien en begrepen.

Wat mij opvalt is dat behandelingen nu meer inhoudelijker worden bekeken dan voor de regeldruk werd verminderd. Eerder had het op orde zijn van je dossier veel plek in overleggen. Dat gaf een wat perverse prikkel. Het ging immers best vaak over het al dan niet valide zijn van de DBC wat niets zegt over de inhoudelijke behandeling. Nu is gaat het over de inhoud en zie je dat je de DBC eisen verweven zijn in het behandelproces. Ons systeem (MijnQuarant) is veel gebruiksvriendelijker ingericht voor ons. Dat scheelt enorm veel tijd en frustratie (veel klikken om verschillende schermen te openen) als je je verslag schrijft. 
 

Wat merkt u van de inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg?

Wij zijn per 1-1-2019 gestart met een experiment: Waardegedreven zorg. We zijn door het ontregelteam van Arkin hierin meegenomen doordat we deelnamen aan een kerngroep. In deze bijeenkomsten werden we betrokken en hadden we invloed bij het ontwerp van de nieuwe werkwijze. Het ontregelteam heeft achter de schermen veel geregeld zodat wij -relatief- probleemloos en soepel over konden. 

Heeft uzelf of uw organisatie iets gedaan om onnodige regels te schrappen of heeft u deelgenomen aan een schrapsessie? Wat zou u(w) organisatie mogelijk kunnen doen hieraan?

Bij het JOT is het experiment Waardegedreven zorg gestart. Daarnaast is er gekeken naar alle formulieren die we gebruiken (o.a. in-uitschrijfformulier voor de zorgadministratie, contactformulieren) en zijn die versimpeld of gebruiken we ze niet meer. 

Arkin is bezig met schrapsessies bij andere merken/afdelingen.

Heeft u een inspirerend ontregel-voorbeeld of praktische tip uit uw dagelijkse praktijk waar andere zorgverleners baat bij kunnen hebben?

Ontregelvoorbeeld: het grootste effect van het ontregelen is voor mij dat ik niet meer zo gejaagd ben, ik heb ruimte voor de cliënt en de behandeling en voel me niet meer klem zitten. Aan het eind van mijn werkdag heb ik mijn werk af en dat voelt fijn.

Wat is het grootste knelpunt dat u ervaart en waarom is dat zo lastig op te lossen?

De omslag van de strakke conditionering (dossier op orde, productienorm 85% halen) naar inhoudelijke aansturing. Het is fijn om het gesprek aan te gaan over hoe je de behandelingen vormgeeft in plaats van ‘Is je dossier wel op orde?’. Doordat we jarenlang op die dwingende manier gewerkt hebben, heb ik soms het gevoel: doe ik het wel goed? Zijn de dossiers op orde?