Huisartsenpraktijk Maarn-Maarsbergen

Hoe ervaart hij regeldruk in de praktijk?

Bij welke organisatie werkt u en wat is uw functie?
Ik werk als huisarts en ben praktijkhouder van huisartsenpraktijk Maarn-Maarsbergen.

Kunt u iets vertellen over uzelf en over hoe een doorsnee werkdag er voor u uitziet?
Samen met mijn collega’s wil ik zo goed mogelijk, laagdrempelige zorg aan onze patiënten leveren.

Mijn doorsnee werkdag bestaat uit het houden van digitale consulten, consulten in de spreekkamer, visites en indirecte patiëntenzorg zoals bijvoorbeeld overleggen met onze praktijkassistente, verpleegkundigen, paramedici of medisch specialisten, als ook allerhande administratieve zaken. Daarnaast hou ik me veel bezig met organisatorische zaken die te maken hebben met het reilen en zeilen van de praktijk.

Wat is het belang van regeldruk verminderen voor u?
Immens! Regeldruk verminderen = werkplezier verhogen. Het is frustrerend hoeveel regeldruk er blijft bestaan in de zorg. Ik weet uiteraard het allermeest van de eerstelijns problematiek, maar spreek veel medehulpverleners in andere takken van de zorg: het loopt de spuigaten uit. Laatst had ik een chirurg aan de lijn die dezelfde frustraties deelde, grappig genoeg vonden wij elkaar juist in die gedeelde vijand. Hoe mooi zou het zijn als veel (onzinnige) regels ook daadwerkelijk op de praktijkvloer niet meer nodig hoeven te zijn?

Wat merkt u van de inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg?
Er is vanuit het ministerie van VWS en alle betrokken beroepsverenigingen al een hoop gedaan om de zorg te ontregelen. Ik ben ook ontzettend blij met de inspanningen van iedereen, al merk ik wel dat het lang duurt voordat het echt doorkomt in de dagelijkse praktijk. Is dit door onwetendheid? Is dit door angst voor bijvoorbeeld de zorgverzekeraar? Een flink deel van de dag is ons team bezig om uitleg te geven aan patiënten en medehulpverleners over al lang geschrapte regels: voor elke partij een verliezend gevoel!

Heeft uzelf of uw organisatie iets gedaan om onnodige regels te schrappen of heeft u deelgenomen aan een schrapsessie? Wat zou u(w) organisatie mogelijk kunnen doen hieraan?
Eén van mijn collega’s heeft aan de landelijke schrapsessies deelgenomen. Het was enorm inzichtelijk om met allerlei zorgverleners aan tafel te zitten en ook concreet met elkaar aan de slag te gaan over allerlei soorten regeldruk. Daaruit voortvloeiend doen wij als huisartsenpraktijk nu mee met de Ontregelbus vanuit het ministerie van VWS, waarbij we ondersteund worden om onze grote knelpunten in interne en externe regeldruk te gaan aanpakken. Super inspirerend! Ik raad iedereen aan ook met zijn ketenpartners om tafel te gaan om juist de knelpunten te omarmen en er niet van weg te lopen: dan is de oplossing dichterbij.

Heeft u een inspirerend ontregelvoorbeeld of praktische tip uit uw dagelijkse praktijk waar andere zorgverleners baat bij kunnen hebben?
Ons doel is voor elke partij de regeldruk te verminderen, waardoor iedereen meer tijd voor de patiënt heeft. Hoe fijn is dat? Dat is een win-win situatie. Onze praktische tip is om een open houding aan te nemen ten aanzien van regeldruk. Dreigt een conflict over de regels? Zoek dan direct contact en ga niet alleen je frustratie uiten, maar in gesprek om samen tot een goede oplossing te komen. Wat mij opvalt is dat vaak, juist door het moeras aan regels, men niet meer weet wat wel en niet hoort.

Wat is het grootste knelpunt dat u ervaart en waarom is dat zo lastig op te lossen?
Het grootste knelpunt zie ik in het borgen van de nieuwe afspraken: vaak zijn er al jaren keurige plannen door de beroepsverenigingen met elkaar gemaakt om de zin en de onzin van administratieve lasten te scheiden. Toch zien we dit weinig terug op de werkvloer. Natuurlijk komt dat doordat er veel hulpverleners betrokken zijn, wisselende samenstellingen et cetera.

Anno 2021 denk ik wel dat er meer voortgeborduurd moet worden op alle informatie over ontregelonderwerpen op één plek, zoals al gebeurt op ordz.nl. Leuker kunnen we het maken en ook gemakkelijker!