Zorgbestuurders en professionals vertellen hoe zij samen de regeldruk hebben aangepakt.

Dubbelinterviews

In alle zorgsectoren zijn tal van mooie en leerzame voorbeelden van instanties die erin geslaagd zijn de regeldruk te verlagen. Om succesvol te ontregelen is betrokkenheid uit alle lagen van de organisatie belangrijk.

Meer praktijkvoorbeelden? Lees het rapport 'Goede praktijken [Ont]Regel de Zorg'.