Samen [ont]regelen met...

Uit het programma [Ont]Regel de Zorg zijn sinds 2018 tal van mooie voorbeelden gekomen van organisaties die erin geslaagd zijn regeldruk te verlagen. Om succesvol te [ont]regelen is betrokkenheid uit alle lagen van de organisatie belangrijk.

In een reeks artikelen vertellen zorgbestuurders en medewerkers uit de directe zorgpraktijk hoe zij met elkaar regeldruk hebben aangepakt. Ze geven graag een ‘portie inspiratie’ om ook in andere organisaties een verandering teweeg te brengen.