Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders (aanvragen niet meer mogelijk)

De derde en laatste aanvraagronde voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

De subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders heeft als doel om zorgorganisaties financieel te ondersteunden om zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve lasten geeft zorgmedewerkers meer tijd voor goede zorg en vergroot het werkplezier. 

In totaal stelde het ministerie van VWS 11,3 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar dat werd verdeeld over drie subsidierondes. De derde en laatste ronde is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

Subsidie ontvangen?

Heeft jouw instelling subsidie ontvangen? Dan moet deze verantwoord worden via een aanvraag tot vaststelling. Doe dit uiterlijk 22 weken na de datum waarop de activiteiten moeten zijn uitgevoerd.

De aanvraag tot vaststelling bestaat uit een verklaring van de werkelijke kosten en opbrengsten en aanvullende vragen voor een samenvatting. Hiermee laat je zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Voor de verantwoording gebruik je een vaststellingsformulier dat je van DUS-I zoveel als mogelijk vooraf ingevuld ontvangt.

Kijk voor een voorbeeldformulier op (Ont)regelprojecten zorgaanbieders | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Ontregelprojecten door subsidie

Benieuwd welke ontregelprojecten met onder meer met hulp van de subsidie worden opgepakt? Je vindt ze allemaal op deze website onder inspiratie.

Meer informatie

Alle informatie over de regeling vind je op https://www.dus-i.nl/subsidies/ontregelprojecten-zorgaanbieders.
Heb je vragen over deze subsidie? Stuur je vraag naar ordzsubsidie@minvws.nl en je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Wil je van gedachten wisselen over of meer weten met betrekking tot ontregelen? Neem dan contact met op ons via Contact met ORDZ | (Ont)Regel de Zorgl of bel ons tijdens het ontregelspreekuur iedere maandag tussen 16-17 uur via 06 - 1305 4250.