Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders (aanvragen niet meer mogelijk)

De derde en laatste aanvraagronde voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

De subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders heeft als doel om zorgorganisaties financieel te ondersteunden om zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve lasten geeft zorgmedewerkers meer tijd voor goede zorg en vergroot het werkplezier. 

Hoogte subsidie en budget

In totaal stelde het ministerie van VWS 11,3 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar dat werd verdeeld over drie subsidierondes. Deze derde en laatste ronde is  30 november 2023 gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

Ontregelprojecten door subsidie

Benieuwd welke ontregelprojecten met onder meer met hulp van de subsidie worden opgepakt? Je vindt ze allemaal op deze website onder inspiratie.

Meer informatie

Alle informatie over de regeling vind je op https://www.dus-i.nl/subsidies/ontregelprojecten-zorgaanbieders.
Heb je vragen over deze subsidie? Stuur je vraag naar ordzsubsidie@minvws.nl en je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Wil je van gedachten wisselen over of meer weten met betrekking tot ontregelen? Neem dan contact met op ons via Contact met ORDZ | (Ont)Regel de Zorgl of bel ons tijdens het ontregelspreekuur iedere maandag tussen 16-17 uur via 06 - 1305 4250.