‘Radicale Vernieuwing’ voor verpleeghuizen

Op initiatief van LOC Waardevolle zorg werken 24 verpleeghuizen aan 'Radicale vernieuwing'. Zij zetten zich, samen met de zorgkantoren, IGJ en VWS, in voor verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels, routines of protocollen. Het gaat om wat speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Wie zorg nodig heeft, moet zoveel mogelijk zijn leven kunnen blijven leiden met zorg die daarbij past en met behoud van betekenisvolle relaties. Naasten die een bijdrage willen leveren, worden daarvoor gewaardeerd. En iedereen die in de zorg werkt, moet weer verantwoordelijkheid durven nemen om zo de passie te kunnen ervaren die de reden is geweest om voor dit werk te kiezen. Dit leidt tot minder regels en procedures.

Toelichting

Het doel van de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ is de zorg te verbeteren door deze zoveel mogelijk te organiseren rondom de relatie van degene die zorg nodig heeft, diens naasten en de zorgverlener. Regels, protocollen, structuren zouden ten dienste moeten staan van de zorg en niet leidend zijn, zoals nu nog vaak het geval is. Het gaat er om welke veranderingen in de regels en werkwijzen er zouden moeten komen om werkelijk waardevolle zorg te kunnen bieden.

De beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ is gestart in 2017 waarbij de focus werd gelegd op wat de meeste betekenis heeft voor cliënten, naasten en zorgmedewerkers: persoonlijke en individuele zorg. Aan de basis stonden de cliënten(raden), naasten, medewerkers, leidinggevenden, behandelaars, ondersteunende medewerkers, bestuurders en toezichthouders van de deelnemende  verpleeghuizen, maar ook vertegenwoordigers van, zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waren vanaf het begin betrokken.

Veel zorgorganisaties maken de beweging van regels naar relaties waarbij regels, protocollen en structuren worden getoetst op hun waarde. Waar mogelijk en relevant worden ze ingezet en anders bijgesteld of geschrapt. Maar bij regeldruk blijkt het ook vaak om zelf opgelegde regels te gaan. Projectleiders en bestuurders stellen dat tot wel 70 procent van de regels en protocollen zelf opgelegd is.

Onderzoekers van de Erasmus School of Health Policy & Management deden het onderzoek ‘Van regelreflex naar spiegelreflex’ en kwamen tot de conclusie dat het terugdringen van regels vaak weer leidt tot nieuwe regels. Uiteindelijk gaat het er volgens de onderzoekers om dat interne en externe partijen met elkaar in gesprek gaan en er wederzijds leren en vertrouwen kan ontstaan. Het gaat ook om de cultuur binnen een organisatie.

Voorbeelden van ontregelen vanuit de beweging Radicale Vernieuwing zijn het “Leefplezierplan”  waar ook de Leyden Academy aan meewerkt. En het afschaffen van de dubbele medicatiecontrole.

Meer informatie