Optimaliseren gegevens uitvraag bij zorgaanbieders

Door de integrale- en maximumtarieven is de gegevens uitvraag bij zorgaanbieders in het kader van het budget- en nacalculatieproces al sterk vereenvoudigd.

Samen met ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken de NZa en het Zorginstituut aan het programma KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg.

Doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie en bedrijfsvoeringsgegevens, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie door verschillende partijen. Alles met het oog op een betere informatie-uitwisseling over kwaliteit en bedrijfsvoering in de verpleeghuissector, en het verminderen van administratieve lasten. Inmiddels is de focus voor de toekomst niet meer alleen op één specifieke sector maar wordt er ook gekeken naar verdere uitrol in de gehandicaptenzorg en andere zorgsectoren.

Trekker(s): NZa en Zorginstituut

Planning: 2022 - 2026

Meer weten?

Ga naar www.kik-v.nl