Processen mondzorg in Wlz vereenvoudigd

Het aanvraag-, machtiging, en declaratieproces voor mondzorg-professionals in de Wlz is vereenvoudigd en gedigitaliseerd.

Tot 2017 werd in het proces van aanvragen, machtigen en declareren van mondzorgbehandelingen gebruik gemaakt van papieren, formulieren en kopieën. Het betrof cliënten met een Wlz-indicatie, waardoor de kosten voor de mondzorg vanuit de Wet Langdurige Zorg werden betaald. Dat proces was vooral omslachtig voor de behandelaars van mondzorg. Ook het verwerken van de formulieren was arbeidsintensief. 

Het project mondzorg had als doel om dit proces te digitaliseren en aan te sluiten bij de methodiek van de Zorgverzekeringswet. Inmiddels is dit project succesvol afgerond. Alle aanvragen, machtigingen en declaraties worden nu digitaal verwerkt.

Het project heeft geleid tot een vermindering van de administratieve lasten voor mondzorgbehandelaars. Ook de controle door het zorgkantoor en de verwerking door het CAK is minder arbeidsintensief geworden.

Toelichting: tot 2017 werd in het proces van aanvragen, machtigen en declareren van mondzorgbehandelingen gebruik gemaakt van papieren, formulieren en kopieën. Het betrof cliënten met een Wlz-indicatie, waardoor de kosten voor de mondzorg vanuit de Wet Langdurige Zorg werden betaald. Dat proces was vooral omslachtig voor de behandelaars van mondzorg. Ook het verwerken van de formulieren was arbeidsintensief. 

Het project mondzorg had als doel om dit proces te digitaliseren en aan te sluiten bij de methodiek van de Zorgverzekeringswet. Inmiddels is dit project succesvol afgerond. Alle aanvragen, machtigingen en declaraties worden nu digitaal verwerkt.

Het project heeft geleid tot een vermindering van de administratieve lasten voor mondzorgbehandelaars. Ook de controle door het zorgkantoor en de verwerking door het CAK is minder arbeidsintensief geworden.

Een achtergrondartikel is hier te vinden.

Trekker(s): ZiNL, ZN, CAK, NZa en VWS

Planning: 2018