Ondersteuning zorgaanbieders bij schrappen van interne regels

Er zijn verschillende acties geweest om instellingen te ondersteunen bij het schrappen van interne regelgeving.

Waardigheid & Trots Op Locatie

Het programma waardigheid & trots op locatie heeft van oktober 2019 tot mei 2020 ruim 600 verpleeghuislocaties bezocht en ze een spiegel voorgehouden hoe ze het doen t.o.v. het kwaliteitskader. Daaruit bleek o.a. dat driekwart van de medewerkers van mening is dat zij niet onnodig gegevens registreren en dat de organisatie de administratieve lasten zoveel mogelijk probeert te beperken. Ongeveer 85% van de managers, beleidsmedewerkers, cliënten en familie vindt dat ook. Toch geeft ruim een derde van de locatiemanagers aan dat er issues zijn op dit vlak, waar ze mee aan de slag gaan. Een derde daarvan geeft aan mee te hebben gedaan aan schrapsessies. Regeldruk is daarnaast integraal onderdeel van de ondersteuning die locaties ontvangen bij de implementatie van het Kwaliteitskader. Het zijn echter niet altijd de regels die belemmeren, maar ook de manier waarop er mee om wordt gegaan. Zo worden registraties bij voorkeur gebruikt ter ondersteuning van het bieden persoonsgerichte zorg (zorgleefplannen, ECD) en t.b.v. het bieden van veilig zorg en verbetering (MIC en MIM-meldingen).

Meer informatie over Waardigheid & Trots Op Locatie is hier te vinden. https://www.waardigheidentrots.nl/programmas/waardigheid-en-trots-op-locatie/.

De Ontregelblik van Vilans

Vilans heeft op basis van schrap-en snapsessies, ontregellabs, experimenten en toetsing bij en met zorgorganisaties en zorgmedewerkers in de langdurige zorg een ontregelaanpak ontwikkeld, de “Ontregelblik”. Deze aanpak kunnen organisaties en medewerkers  gebruiken om in hun organisatie zelf aan de slag te gaan met ontregelen.

Daarnaast zijn er overzichten met wettelijk verplichte registraties voor de verpleeghuizengehandicaptenzorg en wijkverpleging. In het overzicht staat beschreven wat op basis van de wet verplicht is om te registreren voor organisaties en voor zorgmedewerkers. Ook wordt een aantal misverstanden rondom registraties uit de wereld geholpen. Als zorgorganisatie heeft u naast wettelijk verplichte registraties ook te maken met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en IGJ. Het overzicht beperkt zich echter tot de registraties die wettelijk verplicht zijn.

Alle vraagstukken, resultaten en (kennis)producten rondom ontregelen en regeldruk in de langdurige zorg hebben een plek op kennisplein Gehandicaptenzorg en https://www.zorgvoorbeter.nl/verbeteren-ouderenzorg/verminderen-regeldruk.