InZicht en eOverdracht

InZicht is een subsidieregeling waarmee zorgaanbieders in de langdurige zorg begeleiding kunnen krijgen bij de overstap naar overdracht van verpleegkundige gegevens op basis van de informatiestandaard eOverdracht.

eOverdracht

De eOverdracht is een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de verpleegkundige digitale verslaglegging en uitwisseling van verpleegkundige gegevens tussen zorginstellingen. We noemen dat een Informatiestandaard. De Informatiestandaard is gebaseerd op de richtlijn verpleegkundige verslaglegging. De standaard omschrijft welke informatie op welke manier in de bestaande elektronische patiëntendossiers moet worden vastgelegd, zodat deze systemen gegevens direct met elkaar kunnen uitwisselen. Deze wordt de komende jaren in alle bestaande EPD/ECD systemen ingebouwd. Daarmee is de basis gelegd voor goede digitale uitwisseling tussen organisaties. Daardoor verminderen de administratieve lasten voor professionals.

Meer weten

Voor meer informatie over Inzicht en eOverdracht:  www.samenwerkenaaneoverdracht.nl