Achtergrond [Ont]Regel de Zorg

Gemiddeld is een zorgverlener per werkweek 40% tijd kwijt aan administratie, blijkt uit onderzoek van denktank [Ont]Regel de Zorg. Administratieve taken gaan ten koste van tijd voor de patiënt. Zorgverleners bestrijden het belang van het afleggen van verantwoording niet. De ervaren regeldruk zit in de stapeling, in overbodige bureaucratie en in procedures die niet bijdragen aan het doel van inzicht in zorg en verantwoording over daaraan besteed geld.

Actie tegen regeldruk

Het gevoel tijd te verspillen aan onzinnige administratie levert zorgverleners frustratie op. Tijd voor gezamenlijke actie met uiteenlopende partijen in de zorg. In de beweging [Ont]Regel de Zorg, geïnitieerd door Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA, zoeken betrokken partijen verbinding om sámen een positief en concreet verschil te maken voor patiënt en zorgverlener. Het actieplan van VWS heeft hetzelfde doel: merkbaar een vermindering van ervaren regeldruk.

“Het is snappen of schrappen”, vatte minister Hugo de Jonge van VWS zijn boodschap samen bij aanvang van de ruim 20 Schrap- en Verbetersessies in januari, februari en maart 2018. Hierin formuleerden zeven beroepsgroepen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders – concrete schrappunten en verbeterplannen.

Snappen of schrappen

“Regels zijn bedacht met goede bedoelingen, om logische redenen, maar ze moeten niet als uitwerking hebben dat je aan het turven bent.” Aldus minister De Jonge. “Vraag je daarom bij de verschillende regels af: wat gaat er mis als ik het niet meer doe? Is een regel niet leuk maar wel belangrijk? Kan het beter, handzamer, praktischer?” Oftewel: snap het doel van de regel en is het doel alleen papierwerk: dan schrappen. Uit de sessie kwamen 62 concrete schrappunten en verbeterplannen voort die zorgverleners in maart 2018 aanboden aan minister Bruins voor Medische Zorg.

Bij de inschrijving van cliënten moesten we altijd een formulier van vier kantjes invullen met allerlei gegevens waar de zorgadministratie niets aan heeft. Nu doen we dat gewoon met één mailtje. - Ymkje van de Meer, Kwaliteitsadviseur Ontregelteam Jellinek