Vilans introduceert De OntregelBlik

Vilans heeft voor en door het veld de OntregelBlik ontwikkeld. De OntregelBlik vind je in een online omgeving en biedt praktische werkvormen, handvatten, tips en ervaringsverhalen verdeeld over zeven onderwerpen. 

 

Ga aan de slag met de OntregelBlik

De OntregelBlik is bedoeld voor ‘ontregelaars', vaak zijn dat beleidsadviseurs en kwaliteitsmedewerkers binnen zorgorganisaties. Je gaat intern aan de slag en stelt het juiste team samen om aan de hand van een passende werkvorm te ontregelen.

De OntregelBlik is ontwikkeld binnen het programma ‘[Ont]Regel de Langdurige Zorg’. Vilans werkt in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, samen aan minder regeldruk, meer tijd voor zorg en meer werkplezier. Naast de doorontwikkeling van de OntregelBlik gaat Vilans ook verder met activiteiten om regeldruk te voorkomen. Daarin wordt eveneens de samenwerking met landelijke partners wordt opgezocht.


Lees meer: https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/de-ontregelblik-minder-regeldruk-dankzij-effectieve-aanpak
Copyright © Vilans