Vragen en antwoorden over de voortgang van [Ont]Regel de Zorg

In december 2020 is de voortgangsbrief over de stand van zaken van [Ont]Regel de Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft naar aanleiding van de voortgangsbrief schriftelijke vragen gesteld. Er zijn vragen over veel verschillende onderwerpen gesteld, bijvoorbeeld over de merkbaarheid van het programma, over het opschalen van goede voorbeelden naar andere zorginstellingen en over het bijsturen van de huidige aanpak van regeldruk.

Lees hieronder de vragen en antwoorden over de voortgang van [Ont]Regel de Zorg: