Ernst Kuipers neemt Verscheurkalender in ontvangst

Op woensdag 23 februari j.l.  kreeg Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Onzinnige Zorg Verscheurkalender overhandigd van huisartsen Daisy Pors en Isabel van Hövell. Een wekelijkse scheurkalender met iedere week een nieuwe casus, waarmee ze laten zien hoeveel tijd huisartsen kwijt zijn aan onnodige regels en administratieve handelingen.

Ernst Kuipers verscheurkalender
Beeld: ©VWS

Verminderen van regeldruk, dat doen we samen

De druk is vaak te hoog en er is soms te weinig ondersteuning. Samen met alle betrokken partijen hebben we de verantwoordelijkheid om deze regeldruk te verminderen. Dat is namelijk beter voor de zorgverlener én voor de patiënt.

Vanuit het programma [ont]regel de zorg schrappen we gezamenlijk met zorgverleners onnodige regels en stimuleren en ondersteunen we organisaties om hier ook in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Zo zijn we vanuit het programma samen met zorgverleners bezig met een aantal casussen zoals beschreven in de Verscheurkalender.

Terugdringen van verwijzingen door huisartsen

In Utrecht zijn we bijvoorbeeld aan de slag om het aantal onnodige verwijzingen terug te dringen. Al in 2016 zijn afspraken gemaakt dat in bepaalde situaties geen verwijzing door de huisarts nodig is. Bijvoorbeeld als de patiënt onder behandeling van de medisch specialist blijft en er langer dan een jaar tussen de bezoeken aan de medisch specialist zit. Desondanks  worden huisartsen nog vaak om een verwijzing gevraagd.

Voor huisartsenpraktijk Maarn waren de onnodige verwijzingen hoofdreden om zich aan te melden voor de Ontregelbus. Het resultaat daarvan is dat in regio Utrecht een projectgroep is gestart om nu écht te stoppen met onnodige verwijzingen. Samen met huisartsenpraktijk de Bilt en de ziekenhuizen waar het meest naar verwezen wordt (UMC Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis) worden vervolgacties uitgezet. Bijvoorbeeld worden de interne protocollen van het ziekenhuis onder de loep genomen. Staat er in begrijpelijke taal wanneer wel en geen verwijzing nodig is? Zijn verwijzingen onderdeel van het inwerkprogramma van balie-assistentes? [Ont]Regel de Zorg ondersteunt de projectgroep door middel van procesbegeleiding en secretariële ondersteuning.

Werk jij binnen de huisartsenzorg en wil je aan de slag met verwijzingen?

Werk jij binnen de huisartsenzorg en wil je ook aan de slag met verwijzingen? Vanuit het ministerie van VWS en het programma [ont]regel de zorg ondersteunen we daar graag bij. Stuur hiervoor een e-mail naar aanpakregeldruk@minvws.nl