Nog weinig zicht op administratie-en regeldruk in het sociaal werk

Movisie deed een eerste eerste inventarisatie en maakte op basis daarvan een schets van de administratie- en regeldruk in het sociaal werk. Daaruit blijkt dat nog weinig zicht is op de omvang en de aard van dit probleem en dat er (grote) verschillen lijken te zijn tussen sociaal werkers.  

In de publicatie staan zeven negatieve aspecten van adminstratie- en regeldruk beschreven. In het rapport staan ook een aantal (voorlopige) conclusies genoemd. 

Meer informatie vindt u op Regel- en administratiedruk in het sociaal werk onderbelicht | Movisie