Registratielast. Al jarenlang een bekend probleem in de ziekenhuizen.

Registraties worden door artsen en verpleegkundigen niet altijd als zinvol ervaren met het oog op verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Experiment Zinvolle Registraties (ZIRE)

In 2017 zijn het Radboudumc, Rijnstate en UMCG daarom  gestart met het experiment Zinvolle Registraties (ZIRE). Twee jaar experimenteerden zij met een kernset van zinvolle kwaliteitsindicatoren. Dit heeft geleid tot minder registratielast in deze drie ziekenhuizen.

Vervolgproject 'ZIRE regio experiment'

In 2021 is een vervolgproject gestart genaamd 'ZIRE regio-experiment'. In dit experiment trekken maar liefst acht regioziekenhuizen (Bernhoven, CWZ, Maastricht UMC+, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, Rijnstate, Rivierenlandziekenhuis en Slingeland Ziekenhuis) samen op om hiermee verder te experimenteren.

Marieke Zegers PhD, projectleider experiment ZIRE en senior onderzoeker Radboudumc:

Een belangrijke boodschap is dat bestuurders, kwaliteitsfunctionarissen in de ziekenhuizen en zorgverleners zelf veel actiever moeten zijn (lef moeten tonen) in het loslaten van onzinnige registraties en het anders (vanuit de inhoud) inrichten van kwaliteit. Durf oude, niet meer effectieve registraties los te laten en zorg dat je zinvol registreert. Dat wil zeggen: dat wat wordt geregistreerd wordt gebruikt om de zorg te verbeteren. En daarover leg je verantwoording af aan alle betrokkenen/partijen. Laat het lerend vermogen zien van een team, afdeling of instelling.

Meer weten?

Kijk dan op:  NFU Consortium Kwaliteit van zorg | Experimenten ZIRE: Zinvolle Registratie (nfukwaliteit.nl)

of lees de eindrapportage van het Experiment Zinvolle Registratie (ZIRE) in de bijlage van dit nieuwsbericht.