Overstappen naar de Tropaz app, hoe Star-SHL dat gelukt is

Star- SHL deed in ronde 1 van de subsidieregeling (Ont)Regelprojecten een aanvraag voor het project  “Volledige overstap naar de app Tropaz”.

Het ontregelproject

Star-SHL is gespecialiseerd in laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ontlasting. Ook voeren zij beeldvormend- en functieonderzoek uit zoals röntgen, echo’s en oogfoto’s en onderzoek naar hart- en longfuncties. De trombosedienst begeleidt jaarlijks ruim 21.000 patiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. Deze patiënten ontvangen gemiddeld om de 2,2 weken een doseerkaart.

Van deze patiënten maakten er circa 6.000 al gebruik van de Tropaz app. Deze app geeft niet alleen de doseerkalender weer die de patiënt dagelijks herinnert aan het innemen van de medicatie. Ook communiceert de app met de trombosedienst. Dat maakt het doorgeven van wijzigingen in bijvoorbeeld medicijngebruik eenvoudiger, communiceren met de trombosedienst is mogelijk en wijzigingen doorgeven, zoals in medicijngebruik kan ook in de app!

De overige patiënten ontvingen de doseerkalender nog per post. Dat betekent dat er jaarlijks circa 350.000 kalenders werden verstuurd.

De uitvoering

Voor het uitvoeren van dit project is een projectleider aangetrokken. Voor het projectplan heeft de projectleider gesproken met antistollingsadviseurs, doseerartsen, leidinggevenden en input gekregen. Het projectplan is besproken met direct betrokkenen en de afdeling communicatie. Het plan is in verschillende fases uitgevoerd:

  1. In de eerste fase is gestart om bij de patiënten die de app al gebruikten én de doseerkalender per post ontvingen, te stoppen met de post.
  2. Vervolgens werden de patiënten die e-mail én fysieke post ontvingen, benaderd om volledig over te stappen naar de Tropaz app.
  3. Tenslotte ontvingen de patiënten die de doseerkalender alleen per post ontvingen een uitnodiging om over te stappen naar Tropaz. De uitdaging hierbij was om het gemak en gebruiksvriendelijkheid van de app te benadrukken. Dit heeft Star- SHL gedaan middels flyers met toelichting van de app. Ook is er extra personeel beschikbaar gesteld om de vragen van patiënten rondom de Tropaz – app te beantwoorden.

Resultaten

Het doel van dit project was om tenminste 70% procent van alle patiënten volledig te laten overstappen naar de app. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege duurzaamheid. Mocht het gebruik van de app voor de patiënt niet mogelijk zijn, dan was het versturen van de doseerkalender per e-mail een alternatief.

Ruben Kooiman (hoofd trombosedienst): “We zitten nu op 55% volledige app gebruikers. Daar zijn we blij mee. Het is voor onze doelgroep namelijk een enorme stap om het ‘papiertje’ los te laten en voor een app te kiezen. Overigens krijgen we dagelijks nieuwe aanmeldingen van patiënten voor de app. Hoewel het project binnenkort stopt, benaderen we de nog niet aangesloten doelgroep nogmaals met het verzoek om over te stappen. We gaan er daarom vanuit dat we zeer dicht bij het gestelde projectdoel van 70% uitkomen”.

Wat het oplevert & meer weten

Deze overstap biedt niet alleen voordelen voor Star-SHL. Maar  ook voor de patiënten. En het bespaart een hoop tijd voor het posterkamerpersoneel, telefonistes/medische secretaresses (en inzet voor antistollingsadviseurs en doseerartsen omdat de app altijd inzicht geeft in doseerkaart, vakanties of bijzonderheden (medicaties vergeten).

Wil je meer weten over dit ontregelproject? Neem dan contact op met Ruben Kooiman (r.kooiman@star-shl.nl)