Drie tips van Changes GGZ om aan de slag te gaan met ontregelen

Wil je in jouw organisatie aan de slag met ontregelen, maar weet je niet waar je moet beginnen? En wil je je hele organisatie erbij betrekken en op de hoogte houden? Maak een start met deze tips van Changes GGZ!

1. Organiseer schrapsessies met verschillende teams

In een schrapsessie neem je een proces of een werkwijze onder de loep met enkele collega’s of betrokkenen. Zijn alle stappen noodzakelijk? Voegen ze allemaal iets toe aan het doel? Zo niet: dan kun je dit onderdeel misschien schrappen of aanpassen.

Esmee Dekkers: “Binnen zo'n sessie kunnen er veel punten omhoog komen. Wat ons echt heeft geholpen is goed trechteren en prioriteren: dwing jezelf een top 3 te maken en daar eerst aandacht aan te geven. Dat schept zowel voor het ontregelteam als voor de behandelaren helderheid.”

Wil je zelf een schrapsessie organiseren? De Trechter van Verdunning kan een handig hulpmiddel zijn.

2. Open een mailbox voor ontregelideeën

Ontregelideeën schieten vaak ineens te binnen, bijvoorbeeld wanneer je iets op een omslachtige manier in moet voeren in een systeem. En je bent ze in de waan van de dag ook zo weer vergeten. Zorg daarom voor een ideeënbox waar collega’s op ieder moment hun ontregelideeën in kwijt kunnen. Bijvoorbeeld door een mailbox in te richten. Communiceer het mailadres regelmatig, zodat je collega’s weten waar ze met hun ideeën terecht kunnen.

Esmee Dekkers: “Een collega ergerde zich aan het feit dat ze zoveel moest klikken om een afspraak te verwerken. Het bleek dat we twee kliks onnodig konden maken. Juist deze kleine dingen maken in de praktijk het verschil!”

3. Post over de ontregelprojecten op je intranet of in nieuwsbrieven

Heb je verschillende ideeën opgehaald en een start gemaakt met ontregelen? Post dan regelmatig iets over de voortgang van je project op je intranet of in nieuwsbrieven. Zo hou je het ontregelen ‘levend’ binnen de organisatie en blijven collega’s betrokken.

Esmee Dekkers: “We posten regelmatig iets op ons interne platform SharePoint over ons project. Bij de start hebben de werkstudenten zich hier bijvoorbeeld voorgesteld. Zo hadden al onze collega’s meteen een beeld bij hen.”