Regiegroep Aanpak Regeldruk

Op wens van minister Helder is er van het programma [Ont]Regel de Zorg een intensivering ingezet om te voldoen aan de afspraak die is gemaakt in het kader van het Integraal Zorgakkoord: eind 2025 per zorgprofessional twee uur per week minder administratie.

Onderdeel hiervan is de oprichting van de Regiegroep Aanpak Regeldruk waarin onder andere alle (zorg)partijen zijn vertegenwoordigd die het IZA hebben ondertekend en zich zo hebben gecommitteerd aan deze afspraak.

Twee speciaal gezanten

De Regiegroep wordt getrokken en voorgezeten door twee speciaal gezanten: Toosje Valkenburg en Stephan Valk. Zij zetten zich vanuit deze onafhankelijke positie in om de vermindering van regeldruk een krachtige impuls te geven.

Toosje Valkenburg staat vanaf de start van de ontregelbeweging in 2015 met actiecomité ‘Het roer moet om’ mede aan de basis van het onderwerp en brengt door haar ervaring als huisarts waardevolle kennis en kunde mee.

“Ik kijk ernaar uit om mij vanuit deze zelfstandige rol in te zetten om het verminderen van regeldruk in de zorg aan te jagen. Om zo te komen tot een zinnige tijdsinzet van alle zorgprofessionals. Dat verhoogt ook het werkplezier. Het gebrek aan vertrouwen in de zorgprofessional is een luxe die we ons niet meer kunnen permitteren. In mijn vak als huisarts merk ik dagelijks de impact van regeldruk. Dat motiveert me extra om hier een significante bijdrage aan te leveren.”

Stephan Valk was tot eind 2023 actief als bestuurder onder meer als bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep en lid van het bestuur van de Nederlandse GGZ.

“Dankzij onze onafhankelijke positie ben ik ervan overtuigd dat we een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van deze doelstellingen die nodig zijn om het werken in de zorg aantrekkelijker te houden. En bovenal om een bijdrage te leveren aan het vermijden van verdere tekorten van zorgprofessionals. Dat vraagt concrete en substantiële acties van alle partijen van het zorgakkoord met focus en prioritering in de Regiegroep op dit onderwerp. Oók richting het ministerie van VWS, die ons heeft gevraagd hen te adviseren over aanvullende beleidsmatige acties vanuit het ministerie. Met ieders commitment op dit onderwerp lukt het ons om dit te realiseren.”

Eerste bijeenkomst Regiegroep

In maart vindt de eerste bijeenkomst van de Regiegroep plaats. Tijdens de bijeenkomst zal de focus op de te behalen doelen liggen met als resultaat een duidelijk plan hoe deze met elkaar behaald zullen worden.

De betreffende partijen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.